image

Zakres współpracy

Biuro Rachunkowe A-K

image

Współpraca

Współpraca rozpoczyna się podpisaniem umowy na prowadzenie czynności księgowych i kadrowo-płacowych w zakresie określonym w umowie. Od klienta oczekujemy odpowiedniego udokumentowania operacji gospodarczych i opisywania dokumentów. Umowa określa również sposób i terminy dostarczania dokumentów do biura rachunkowego. W razie kontroli organów skarbowych, ZUS itp. wspomagamy klientów w trakcie kontroli, weryfikujemy sposób i zakres składania

image

W ramach współpracy biuro:

  • prowadzi wszystkie niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty zarobkowe, urlopowe, ubezpieczeniowe pracowników
  • prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową
  • sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas po podpisaniu przez klienta dostarcza do odpowiednich urzędów.

Biuro udziela również Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

image

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu